14:45 30/11/2016

Bên cạnh ưu điểm dễ hấp thu của chế phẩm dạng dịch, ống nhựa uống còn có nhiều ưu điểm nổi trội như:

- Đóng gói dạng phân liều, mỗi ống là một đơn vị liều độc lập, tách rời nhau, sử dụng từng ống không gây nhiễm khuẩn các ống còn lại.

- Sử dụng trực tiếp ngay không cần pha qua các bước trung gian (đong, pha,…)

- Bao bì gọn nhẹ, an toàn, thuận tiện trong vận chuyển, bảo quản và sử dụng do không dùng bao bì thủy tinh dễ vỡ, đầu ống nhựa dễ bẻ hơn ống thủy tinh, tránh thủy tinh vỡ làm đứt tay và bụi thủy tinh rơi vào bên trong ống.

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng ống uống:

 

Tách ống ra khỏi vỉ
Tách ống ra khỏi vỉ

 

Xoáy đầu ống cho rời ra
Xoáy đầu ống cho rời ra và sử dụng