Hotline:02435400786 Email: tanthinhpharma@gmail.com

- Tại khu vực công ty có tuyến giao hàng trực tiếp hay có nhân viên phụ trách hoặc đại lý, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký
- Tại các khu vực khác: Khách hàng nhận hàng tại kho hàng của công ty hoặc các đối tác chuyển phát của công ty

Thong ke